Institutul de Studii Economice “PERFORMER CONSULT” a fost constituit în anul 1992 din iniţiativa unui grup de profesori universitari cu o bogată experienţă practică, profesori ce au făcut şi fac parte din corpul profesoral al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest Timişoara.

La momentul constituirii societăţii, grupul de fondatori şi-a propus sprijinirea întreprinderilor în încercarea acestora de a învăţa mecanismele economiei de piaţă. Acum, la mai bine de 15 ani de la înfiinţare, partenerii noştri pot confirma că acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes.

Dinamica vieţii economico-sociale a impus actualizarea obiectivelor iniţiale astfel că, după anul 2000, firma noastră s-a implicat activ în dezvoltarea afacerilor susţinută din fonduri nerambursabile de preaderare ale Uniunii Europene.

În prezent, pe baza experienţei acumulate, a grupului de specialişti format şi a acreditărilor dobândite suntem pregătiţi pentru acordarea de consultanţă specializată în vederea absorbţiei de Fonduri Structurale ale Uniunii Europene.