Misiunea institutului nostru este de a oferi soluţii de afaceri la un înalt grad de profesionalism, în context naţional şi internaţional, spre folosul clienţilor, cu scopul fundamental de a creşte valoarea afacerilor acestora.

Atingerea acestui ţel are în subsidiar satisfacerea angajaţilor. Atunci când angajaţilor noştri le place munca pe care o fac şi sunt mândri de colectivul în care lucrează, ei vor oferi clienţilor servicii de calitate. Astfel, un client satisfăcut va solicita în repetate rânduri ajutorul nostru, ceea ce va aduce afacerilor acestuia un important spor de valoare şi organizaţiei noastre importante beneficii.

Vom atinge acest deziderat prin urmărirea şi respectarea următorului set de valori:

Clienţi

Satisfacerea nevoilor clienţilor şi sporirea valorii afacerilor acestora reprezintă principala noastră prioritate şi scopul fundamental al întregii noastre activităţi.

Produse şi servicii

Oferirea de soluţii de afaceri eficace şi eficiente, racordarea portofoliului nostru de produse şi servicii la cerinţele clienţilor se constituie într-o preocupare permanentă a organizaţiei noastre.

Membrii institutului

Urmărim să atragem şi să motivăm cei mai buni oameni pentru realizarea scopului propus.

Calitate

Succesul nostru depinde de preocuparea continuă pentru creşterea calităţii activităţilor efectuate, precum şi de modul în care membrii institutului nostru înţeleg şi se preocupă pentru inovarea produselor şi serviciilor oferite.

Imagine publică

Credem că munca noastră, bazată pe oferirea de soluţii concrete, profesionalism, responsabilitate, colaborare şi comunicare va contribui la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţii şi a noastră proprie.

Valoare

Institutul nostru crede în valoare, în valoarea membrilor săi, în valoarea produselor şi serviciilor sale, în valoarea clienţilor săi, în valorile ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale, în valori morale şi etice.