prof.univ.dr. Ioan MIHAI prof.univ.dr. Ioan MIHAI
Senior partner

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj Napoca, după care a urmat o frumoasă carieră universitară la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din Timişoara. În anul 1976 şi-a susţinut teza de doctorat în economie, specialitatea Macroeconomie, în acelaşi an fiindu-i confirmat titlul de doctor în Ştiinţe economice. În cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din Timişoara a susţinut în timp cursuri şi seminarii la disciplinele: Economia Industriei şi Analiză economico-financiară. În perioada 1985-1990 a fost Şeful al catedrei de Finanţe-Contabilitate şi Analiză Economică, în perioada 1990-1992, a devenit prorector al Universităţii din Timişoara, pentru ca mai apoi în perioada 2000-2008 să fie ales Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara. Din anul 1991 este profesor universitar şi din acelaşi an este conducător de doctorat în domeniul Analizei economico-financiare. Până în anul 2000 a fost membru al Comisiei Naţionale de Acreditare şi Evaluare Academică (CNEAA) pentru acreditarea unităţilor din învăţământul economic superior. După anul 1990 a facut parte din echipa managerială a unor importante societăţi comerciale din zona de vest a României. A publicat numeroase cărţi în edituri centrale şi cursuri universitare, precum şi peste 50 de studii şi lucrări în reviste de specialitate, a elaborat 35 de contracte de cercetare ştiinţifică în colaborare cu institute centrale de cercetare economică precum şi pentru agenţi economici din vestul României, a condus 45 de misiuni pentru privatizare şi 33 de studii de fezabilitate, colaborator la 18 rapoarte de evaluare şi 41 studii de fezabilitate.

la inceput...  
prof.univ.dr. Emil CAZAN prof.univ.dr. Emil CAZAN
Senior partner

Este profesor universitar, titularul cursurilor de Management, Managementul Producţiei, Documentaţia Tehnico – Economică a Investiţiilor, doctor în economie, conducător de doctorat în domeniul Management. Este membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), expert-evaluator. Este expert evaluator CNCSIS, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. După anul 1990 a făcut parte din echipa managerială a unor importante societăţi comerciale din zona de vest a României. În prezent este vicepreşedintele SIF Banat – Crişana. În perioada 1996 – 2004, a deţinut funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest Timişoara. A fost prorector al Universităţii de Vest din Timişoara, în perioada 2004 - 2008. A publicat 7 cărţi, 9 manuale şi îndrumătoare de lucrări practice, 37 articole şi studii în reviste de specialitate, a prezentat 100 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a elaborat 14 contracte de cercetare ştiinţifică, contracte pentru agenţi economici din Timiş şi din alte judeţe limitrofe, a condus 28 studii de fezabilitate şi 20 rapoarte de evaluare pentru privatizare, colaborator la 12 rapoarte de evaluare, 32 studii de fezabilitate şi la 11 analize financiare.

la inceput...  
prof.univ.dr. Petru STEFEA prof.univ.dr. Petru STEFEA
Managing partner

Este profesor universitar la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, doctor în economie, titularul disciplinelor Analiză economico-financiară şi Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii, Fonduri structurale, Eficienţa investiţiilor. Este conducător de doctorat în domeniul contabilitate, evaluator autorizat membru ANEVAR, expert contabil – membru CECCAR. Este evaluator independent la evaluarea proiectelor depuse în Regiunea Vest pentru finanţarea în cadrul Programului Operaţional Regional. Este unic autor sau coautor la publicarea a 9 cărţi şi a 57 de articole prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale şi publicate în reviste de prestigiu. A colaborat la peste 15 contracte şi convenţii de cercetare. A condus echipe de proiect şi a colaborat la 45 de rapoarte de evaluare, 52 de studii de fezabilitate. Din anul 1999 a participat la scrierea şi implementarea a peste 15 proiecte finanţate din fonduri nerambursabile de preaderare ale Uniunii Europene (Phare, Sapard). Din anul 2006 a condus 21 misiuni de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei (cerere de finanţare, studiu de fezabilitate şi/sau plan de afaceri) în vederea accesării de finanţări din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. În anul 2007 şi 2009 a participat la Bruxelles la stagii de pregătire şi formare profesională în domeniul accesării de fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene. În perioada 2004-2008 a fost prodecan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. În prezent este prorector al Universităţii de Vest din Timişoara.

la inceput...  
conf.univ.dr. Marius PANTEA conf.univ.dr. Marius PANTEA
Senior partner

Este conferenţiar universitar, titularul cursurilor de Analiză economico-financiară, Analiză strategică şi strategiile întreprinderii, Fezabilitatea investiţiilor, Managementul Valorii întreprinderii. Şi-a obţinut doctoratul în anul 2003, susţinându-şi teza în domeniul Management. A fost beneficiarul unui grant de cercetare finanţat de Banca Mondială la The Nottingham Trent University. În anul 2000 a participat ca evaluator independent la evaluarea proiectelor depuse în Regiunea Vest pentru finanţare în cadrul programului PHARE 1999. Din anul 1999 a participat la scrierea şi implementarea a 7 proiecte finanţate din fonduri nerambursabile de preaderare ale Uniunii Europene (Phare, Sapard). Din anul 2006 a condus 14 misiuni de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei (cerere de finanţare, studiu de fezabilitate şi/sau plan de afaceri) în vederea accesării de finanţări din fondurile structurale ale Uniunii Europene. În anul 2007 a parcurs la Bruxelles un stagiu de pregătire şi formare profesională în domeniul accesări de fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene. A colaborat la publicarea a 11 cărţi. A publicat şi comunicat 45 de articole la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, din care 12 în străinătate şi a colaborat la realizarea a 15 rapoarte de evaluare, 40 de studii de fezabilitate, 16 planuri de afaceri şi 6 studii de restructurare. Este membru fondator al Societăţii Academice de Management din România, a Societăţii Române de Analiză economică- financiară şi din anul 1997 membru titular ANEVAR.

la inceput...  
conf.univ.dr.ing.ec. Valentin MUNTEANU conf.univ.dr.ing.ec. Valentin MUNTEANU
Partner

Este conferenţiar universitar, titularul cursurilor de Managementul proiectelor, Etica afacerilor şi Managementul productiei. Este absolvent al Universităţii Politehnica din Timişoara (1991) şi al Facultăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timiţoara (1999). A susţinut teza de doctorat cu o temă de management operaţional în anul 2003, fiind doctor în Management. A publicat în calitate de unic autor două cărţi pe tematica managementului operaţional şi a managementului proiectelor, la alte cinci fiind coautor. A publicat şi comunicat peste 50 de articole ştiinţifice la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, fiind colaborator la 5 contracte de cercetare cu finanţare naţională. Din anul 1999 a participat la scrierea şi implementarea a 10 proiecte finanţate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Phare şi instrumente structurale – POS DRU, POS CCE). În perioada 2006 - prezent a participat la 10 misiuni de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei (cerere de finanţare, studiu de fezabilitate) în vederea accesării de finanţări din fondurile structurale ale Uniunii Europene. A participat la realizarea mai multor studii de fezabilitate privind infrastructura socială sau industrială (modernizarea infrastructurii educaţionale sau sanitare, dezvoltarea tehnologică sau operaţională a companiilor, crearea de parcuri industriale şi tehnologice). Este membru fondator al Societăţii Academice de Management din România, prodecan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Este coordonatorul programului masteral Managementul Dezvoltării Regionale, derulat în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.

la inceput...  
dr.ec. Andrei PELIN dr.ec. Andrei PELIN
Senior consultant

Este lector universitar, disciplinele predate fiind Managementul costurilor, Analiză economico-financiară, Managementul proiectelor şi Metode de management bazate pe costuri. A elaborat o carte în cadrul unui colectiv de autori şi 2 materiale didactice. A prezentat 28 de lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, colaborator la 5 rapoarte de evaluare, 15 studii de fezabilitate şi 9 planuri de afaceri. Este doctor în domeniul Contabilitate, domeniul fundamental Ştiinţe economice, membru titular ANEVAR. A participat la cursuri de perfecţionare AGFOL (Italia), ANEVAR. În anul 2001 a realizat un stagiu de practică de 3 luni la firma „Norman Yarde Book Keeping and Accountancy Services”, Plymouth, Marea Britanie. Din anul 2006 a făcut parte din echipe de consultanţă pentru întocmirea de documentaţii privind accesarea de fonduri structurale.

la inceput...  
drd.ec. Daniel BRÎNDESCU OLARIU drd.ec. Daniel BRÎNDESCU OLARIU
Senior consultant

Este asistent universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara, la disciplinele Analiză economico-financiară, Evaluarea întreprinderilor, Finanţarea şi eficienţa investiţiilor. Din anul 2005 este doctorand în economie. A participat la diverse cursuri de formare profesională organizate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, Institutul Bancar Român, Agenţia Naţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii sau Ministerul Integrării Europene. A prezentat 8 lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale cu participare internaţională şi a colaborat la publicarea unei cărţi. Colaborator la realizarea a peste 50 de studii de fezabilitate, 30 de planuri de afaceri, 3 evaluări de întreprinderi, 10 evaluări de bunuri imobiliare, 2 planuri de management şi un studiu de divizare.

la inceput...  
drd.ec. Delia GLIGOR drd.ec. Delia GLIGOR
Consultant

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi masteratul Administrarea Organizaţiilor de Afaceri în cadrul aceleaşi instituţii. Din anul 2006 este preparator universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (UVT) la disciplinele Analiză economico – financiară şi Managementul proiectelor, iar din anul 2007 este doctorand în domeniul Management. În anul 2009 a beneficiat de o bursă de studii doctorale pe o perioadă de 3 luni la The Nottingham Trent University, Anglia. A urmat mai multe cursuri de formare profesională la Agenţia Naţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ANIMMC) în domeniul accesării şi elaborării proiectelor cu finanţare europeană. A prezentat 6 lucrări la manifestări ştiinţifice nationale şi a colaborat la elaborarea a peste 20 de cereri de finanţare, 10 studii de fezabilitate, 7 planuri de afaceri.

la inceput...  
ec. Melinda RADU ec. Melinda RADU
Consultant

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în anul 2007 şi masteratul Managementul Resurselor Umane din cadrul aceleaşi instituţii în anul 2009. Din anul 2007 este consultant în cadrul ISE Performer Consult şi a făcut parte din numeroase echipe de consultanţă pentru întocmirea de documentaţii privind accesarea de fonduri europene. Principalele activităţi în cadrul Institutului: scrierea a peste 10 Cereri de finanţare şi colaborarea la întocmirea mai multor studii de fezabilitate şi planuri de afaceri.

la inceput...  
jurist ec. Irina NEGREA jurist ec. Irina NEGREA
Junior consultant

Este absolventă a Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, specializarea Management din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, precum şi a Facultăţii de Drept. În perioada 2008-2010 a urmat cursurile masteratului Administrarea Organizaţiilor de Afaceri, din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, iar în 2009-2010 a beneficiat de o bursă de studii în Paris, la Universitatea Paris XII (Val de Marne). Începând cu 2009 este consultant în cadrul Institutului, participând la elaborarea documentaţiilor pentru licitaţii precum şi a 3 planuri de afaceri şi a unui studiu de piaţă.

la inceput...  
ec. Alexandra CHIRCA ec. Alexandra CHIRCA
Junior consultant

Este studentă în anul 2 la masterele „Administrarea Organizaţiilor de Afaceri” şi „Sisteme Informaţionale pentru Afaceri” în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. În anul 2006, a absolvit Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, secţia Informatică Economică. În cursul anului 2010, a primit Premiul III la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Excelenţă în Business. Prezent şi Perspective” şi a urmat cursurile Şcolii de Vară „SME’s growth as a condition for succes in the EU and in the global Economy. The experience of the district of Brescia”, organizată de L’Università degli Studi di Brescia în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara. A participat la elaborarea a şase planuri de afaceri, două cereri de finanţare, un studiu de fezabilitate, o analiză cost-beneficiu, o documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi un sondaj pentru identificarea parametrilor şi a variabilelor macroeconomice.

la inceput...  
drd.ec. Sergiu ŞIRIAN drd.ec. Sergiu ŞIRIAN
Junior consultant

A absolvit Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţiii de Vest din Timişoara si masterul Administrarea Financiară a Afacerilor în cadrul aceleaşi instituţii, iar din octombrie 2010 este doctorand în domeniul Contabilitate. În cadrul Institutului activează ca şi consultant debutant din octombrie 2009, până în prezent colaborând la elaborarea a 4 planuri de afaceri, 5 cereri de finanţare şi a unui studiu de fezabilitate.

la inceput...